Domino

Své aktivity rozdělujeme do tří kategorií, Domino Project, která se zabývá různými českými i mezinárodními projekty spojenými s výukou cizího jazyka a dramatickou výchovou, Domino Theater pořádající divadelní představení pro studenty v anglickém jazyce a Domino School, která se soustřeďuje na výuku jazyka. Bližší informace o jednotlivých kategoriích naleznete v příslušných odkazech.

Aktuality

V této rubrice nejsou žádné články.